Градежен инженер - Конструктивна насока

Неопходни компетенции:

 • Завршено Високо образование ВСП (Градежен факултет)
 • Работно искуство од најмалку 2 години
 • Одлично познавање на англиски јазик, 
 • Работа со компјутери и задолжително познавање на MS Office, Microsoft Project, Auto CAD
 • Поседување возачка дозвола Б категорија.

Работни задачи:

 • Канцелариска работа со повремена посета на терен
 • Изработка на градежни книги и градежни дневници
 • Изработка на Времена ситуација
 • Изработка и проследување на планови за работа
 • Изработка и превод на дописи
 • Изработка на Методологија за работа
 • Подготовка на тендерска документација
 • Разработка на арматурни планови
 • Изготвување на технички решенија
 • Нарачки на материјали

Личен профил:

 • Одлични аналитички, комуникациски и организаторски способности
 • Динамичност, ефективност и ефикасност
 • Флескибилност и адаптибилност
 • Посветеност, мотивираност, иницијативност
 • Тимска работа и кооперативност
 • Решавање на проблеми

 

Работниот однос се заснова на определено време во траење од 6 (шест) месеци, со можност за продолжување.

Дневното работно време на работникот е од 8 часот до 16 часот. 

Неделното работно време изнесува 40 работни часа (од понеделник до петок). 
 

Потребните документи – мотивационо писмо, СV, овластувања (доколку има)

Заентересираните кандидати да ги испратат потребните документи на следниот меил: info@keding.com.mk ,со назнака за позицијата за која се аплицира.

Само кандидатите кои ќе достават комплетна документација и кои ги исполнуваат бараните услови наведени во огласот ќе бидат вклучени во процесот на селекција. 
 

Со самото аплицирање на овој оглас, давате согласност Вашите податоци да бидат задржани и користени од компанијата во рок од 6 (шест) месеци.
 

ДПСИ КЕДИНГ ДООЕЛ Скопје води посебна грижа за заштита на лични податоци и за доверливост со Вашата апликација.

 

КЛИКНИ