Телефонски оператор / call operator

За компанијата: Сертификација на ISO стандарди повеќе за компанијата »

ТЕЛЕФОНСКИ ОПЕРАТОРCALL OPERATOR

Имаме потреба од лице со голем потенцијал и амбиција и енергија на високо ниво, со или без работно искуство.

Профил на кандидатот

Од тебе очекуваме:

- Да бидеш љубезна, пријатна и ведра личност, на која ѝ се важни работните задачи кои ги извршува.

- Да работиш систематично и одговорно.

- Да имаш желба за работа во тим кој континуирано се усовршува

- Да имаш подготвеност за учење

- Да поседуваш добри презентациски вештини

- Да работиш со поставени цели и наремено да ги исполнуваш

- Да поседуваш основни познавања на пакетот MS Office

- Да можеш да патуваш по потреба

- По можност да имаш завршено високо образование

- Пожелно е да имаш познавање на албански јазик