Референт за набавка

Активни огласи од ТАВ Македонија ДООЕЛ:

ЕКСПЕРТ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ И МСФИ

ТАВ Македонија, Меѓународниот Аеродром Скопје како дел од ТАВ Аеродроми во моментов е во потрага по нов вработен за позицијата:

РЕФЕРЕНТ ЗА НАБАВКА

ОСНОВНИ ОДГОВОРНОСТИ

 

•             Активно учество во целокупниот процес на набавки

•             Управување со доверливи и деликатни информации

•             Подготовка, одржување и следење на различни извештаи како на пример (извештаи за    статусот на набавките и статусот на пазарот)

•             Контролирање и процесирање на барања за набавки по основ на спецификации, буџет и постоечки количини на лагер.

•             Подготовка на анализа на понудите потребна за одобрувачките авторитети

•             Координација помеѓу одделението и Магацините (магацинското работење)

•             Координација помеѓу одделението и Одделот за Финанси и Сметководство

•             Координација помеѓу одделението и барателите на набавка

•             Ревизија договори во однос на проценка на комерцијалните услови

•             Пронаоѓање на добавувачи/даватели на услуги, водење на информативни разговори со истите со цел установување на достапност на продукти/услуги и услови на продажба

•             Ревизија на нарачки и договори за установување на согласност со политиката на компанијата.

•             Анализање на пазарот за достапност на тековни и идни набавки

•             Учество во развивање и поставување на спецификации за опрема, материјали и услуги. Ревидира и оценува спецификации за тековни и идни набавки

•             Учество во решавање на поплаки од страна на крајните потрошувачи како и добавувачите/давателите на услуги.

•             Ја претставува компанијата во процесите на преговарање по сонов на барањата за набавка.

•             Дејствува како контакт лице помеѓу компанијата и добавувачите/давателите на услуги како и интерно помеѓу одделението и крајните потрошувачи

•             Обезбедува поддршка во склоп на Одделот

 

     ПОТРЕБНО ОБРАЗОВАНИЕ И ИСКУСТВО

•             Универзитетско образование

•             Најмалку 3-5 години работно искуство во областа

•             Одлично познавање на Англиски Јазик, говор и пишување

•             Одлични компјутерски вештини (Microsoft Office – Excel, Word, Power Point, Outlook)

 

ВЕШТИНИ

•             Одлично познавање на локалниот и меѓународниот пазар

•             Одлични преговарачки способности

•             Насоченост кон решавање на проблеми, изнаоѓање на компромисни решенија за компанијата и носење на самостојни одлуки

•             Иновативност, динамичност и посветеност

•             Искуство во работење со  ИТ системи во областа на набавки

•             Аналитички вештини и докажано внимание кон детали

•             Ефикасни комуникациски вештини и одлични меѓучовечки вештини

•             Однесување со највисоки морални стандарди

•             Силна посветеност кон услугата на клиенти и високо развиен осет за доверливост

•             Вештини со управување со бази на податоци и чување на документи

•             Одлични вештини за планирање и организација

•             Познавање и почитување на организациска структура

•             Способност да работи под притисок

•             Способност да работи на повеќе проекти паралелно

•             Искуство работа со ERP ќе се смета за предност

 

Нудиме динамична и стимулативна средина, како и професионален предизвик.

Сите заинтересирани кандидати можат да го испратат своето CV на jobsmk@tav.aero

Ве молиме имајте во предвид дека само избраните кандидати ќе бидат контактирани.

Во очекување сме на Вашите апликации!

 

КЛИКНИ