ГРАФИЧКИ ДИЗАЈНЕР

Арт Принт Студио, има потреба да вработи:


ГРАФИЧКИ ДИЗАЈНЕР

 

Опис на работата и работните задачи:

  • Арт Принт Студио има потреба од дизајнер и познавач на преипрес монтажа, со работно искуство од минимун 2 година, 
  • Арт Принт е спремен да го дообучи лицето, за припрес оделот

 
За таа цел потребно е лицето да поседува:

  • Лична и професионална ефективност, 
  • Прецизност и ажурност во работата,
  • Подготвеност да ја прифати фирмата како своја.


Лицето ќе ги има следнива задачи:

  •  Графички дизајн со дизајнерски способности за креирање на МОДЕРНИ, УНИКАТНИ И СОВРЕМЕНИ дизајнерски решенија,
  •  Брзо и ефикасно користење на COPY/PASTE дизајнерски решенија,
  •  Брзо и ефикасно ремоделирање на готови решенија за полнење на нашата база со дизајни за ВЕБ страната,
  • Одлично познавање на Англиски јазик, поради потребата за работа за Европски пазар.

 

Арт Принт Студио е компанија која излегува на Европски пазар има веб страна која ќе продава решенија на Европскиот пазар.


Почетна плата НАД 20000 денари.


Можност за добра заработка после воспоставување, усогласување и координација на целиот систем.
Вашето CV пратете го на емаил: artprintstudio@gmail.com, со задолжителна назнака ,, ДИЗАЈНЕР-ОРГАНИЗАТОР”.
Општи правила за аплицирање:  Именување на документ за аплицирање - CV (име и презиме на апликантот).  Назнака на позиција за која се аплицира.
 

КЛИКНИ