Сметководител и Помошник Сметководител

КАСТОР ГРУПАЦИЈА ДООЕЛ има потреба од:

1-Сметководител/Книговодител со работно искуство од минимум 2 години во Сметководствено Биро на неопределено време 

1-Помошник Сметководител со или без работно искуство,со познавање на Сметководствените работи на неопределено време

 

КЛИКНИ