Финансиски аналитичар

За компанијата: Грант Торнтон, grantthornton.mk, е една од водечките организации во светот составена од независни фирми кои обезбедуваат ревизорски, даночни и советодавни услуги, кои им помагаат на динамичните организации да го поттикнат растот преку широк спектар на професионални услуги. повеќе за компанијата »