Администратор

 • Објавен пред 2 недели
 • Академија ЦЕС
 • Активен до 26.01.2022
 • Позиција: Административен работник
 • Локација: Скопје
 • Телефон: 023232510

Оглас за вработување на Администратор

АКАДЕМИЈА-ЦЕС е компанија која повеќе од 21 година активно работи на развој на човечкиот капитал, прв центар за стручно образование и образование на возрасни во Македонија кој што нуди различен вид на обуки за личен и професионален развој на возрасни лица, доквалификација и преквалификација. Организацијата постои како алка помеѓу потребите на пазарот на трудот и работодавачите од една страна и невработените лицата од друга страна.

Компанијата обавува дејност во следните области:

 • Стручни вештини – занаети и административни курсеви
 • Образование на возрасни/ животна средина и управување со отпад
 • Обуки за вработени во јавна администрација
 • Јазични вештини и преводи
 • Обуки за наставници
 • Консалтинг услуги и работа со проекти (ИПА, Еразмус+)

Бараме администратор кој ќе се приклучи на нашиот тим.

Администраторот ќе биде одговорен за обезбедување поддршка на нашите вработени, помагање во секојдневните канцелариски потреби и управување со општите административни активности на нашата компанија.

Одговорности и задачи:

 • Барање на понуди / испраќање на понуди;
 • Обезбедување на логистичка поддршка за организирање настани;
 • Подготовка и администрација на настани (локација, времетрање, листа на учесници, потребна документација, потребни материјали, потребни ресурси за обука, сертифицирање на учесници);
 • Комуникација со клиенти (нарачатели/ корисници на услуги /обучувачи);
 • Координација на обучувачи и корисници на обуки;
 • Изготвување на договори за ангажирани лица;
 • Обезбедување на документација од реализирани активности;
 • Уредно чување и организирање на документацијата од реализираните активности;
 • Подготовка на информации од реализирани активности за објава на веб и социјални медиуми.

Потребни квалификации и вештини:

 • Минимум завршено средно образование; 
 • Добри комуникациски вештини (деловна комуникација и комуникација со клиенти);
 • Добри организациски вештини за координација на клиенти, логистика и организирање на настани;
 • Способност за уредно и организирано водење и чување на документација:
 • Добро организирање, управување со времето, вештини за планирање и приоритизација;
 • Основно познавање на работа со компјутери: MS Office (особено excel табели за евиденција), интернет, управување со електронска пошта; 
 • Способност за индивидуална и тимска работа;
 • Претходно работно искуство во администрација;
 • Искуство со работа и администрација на проекти ќе се смета за предност.

Сите зинтересирани кандидати, може да достават  професионална биографија CV, заедно со мотивациско писмо може да ја достават на следната

e-пошта:  [најави се за да го видиш е-маилот]  со задолжителна назнака:

по Оглас за вработување за Администратор.

Напомена:

 • Работниот однос се заснова на определено време од 3 месеци. Доколку кандидатите покажат висок професионален капацитет, следува склучување на редовен договор за врaботување.
 • Само кандидатите кои најдобро ќе ги исполнат условите ќе бидат поканети на интервју за вработување.
барај огласи за вработување » барај останати огласи »