Сервисер - автомеханичар за брз сервис

Со следните услови:

-Минимум ССС

-Работно искуство како механичар

-Работно искуство за центрирање на преден трап на возило ке се земе во предвид

-Одговорна личност

-Колегијалност

-Самоиницијатива

-Плата по договор + можност за дополнителен бонус

КЛИКНИ