Заменик-генерален директор

Активни огласи од Монета Финанциал Сервицес Дооел Скопје:

Раководител на секторот ИТ и Оператива

 

Друштвото за услуги МОНЕТА ФИНАНЦИАЛ СЕРВИЦЕС ДООЕЛ, Скопје, со седиште на Бул.Крсте Мисирков бр.76 Скопје-Центар пoштенски факс бр.915, кој е Давател на услугата Брз Трансфер на Пари- MoneyGram, Лиценцирана од страна на НБРМ, oбјавува :

 

ОГЛАС

за Заменик-генерален директор

                                                  

 

Работни задачи и одговорности:

 

 • Соработува со генералниот директор со цел развивање и спроведување на долгорочен стратешки план;
 • Идентификува, предлага и развива нови производи;
 • Промовирање на услугите кои се нудат од страна на институцијата;
 • Одговорен за развој и управување со мрежата на субагенти;
 • Преговарање за разни проекти;
 • Го советува генералниот директор за специфични проекти;
 • Поддршка на генералниот директор во подготовка на различни извештаи;
 • Организирање и надзор на работата на сите одделенија;
 • Надзор на тековно имплементирање на интерните политики и процедури;
 • Предлага унапредување на постојните процеси;
 • Го заменува генералниот директор во негово отсуство;
 • Врши и други функции во согласност со закон, статут и други општи акти.

 

Потребни квалификации :

 

 • Завршено високо образование на некој од факултетите за менаџмент или слична релевантна област;
 • Пожелни се постдипломски квалификации;
 • Над 3 години работно искуство со управување;
 • Добро познавање на македонскиот пазар;
 • Одлични комуникациски вештини на македонски, англиски;
 • Познавање на албанскиот јазик ќе биде предност.

 

Заинтересираните кандидати своето CV со фотографија не постара од 6 (шест) месеци заедно со мотивационо писмо да го испратат на e-mail: kariera@moneta.mk, или на адреса: Бул.Крсте Мисирков бр.76, Поштенски фах бр.915 со назнака “Оглас за заменик генерален  директор”.

Напомена:

Огласот важи од 15.05.2018 година до 25.05.2018 година, апликациите пратени со задоцнување нема да се земат во предвид. Само апликациите кои ќе влезат во потесен круг, ќе бидат контактирани.

КЛИКНИ