ВОЗАЧ НА ШЛЕПЕР СО ПОЛУПРИКОЛКА

Фирмата Даути-Транспортшпед А.Д. - Скопје објавува конкурс за следното работно место:

 

Наслов на работно место:

I.Возач на шлепер со полуприколка(5)

 

Потребни услови за даденото работно место:

 

  1. Возачка дозвола Е-категорија.
  2. Да поседуваат електронска картичка и лиценца.
  3. Предност ќе имат возачите со меѓународно искуство.

 

Сите апликации заедно со Вашето CV да се поднесат во просториите на нашата копманија која се наоѓа во Сарај, адреса: Ул.1723 бр. 20 Сарај, Скопје или на е-маил адресата: isni@dauti-transhped.com.mk

 

Конаткт тел:  071-395-680

 

Конкурсот е отворен 7 дена од неговото објавување (02.12.2019-09.12.2019).

 

 

 

Kompanija SH.A. Dauti-TransportShped,Shkup shpallë konkursë për  vendin e punës:

 

Titulli vendit të punës:

I.Vozitës i kamionit me gjysmërimorkio (5)

 

Kushtet e duhura për vendin e punës:

  1. Patent shoferi  E kategorinë.
  2. Me ose pa provojë pune.
  3. Përparsi do të kenë vozitësit me përvojë ndërkombëtare.

 

Gjitha aplikimet me CV-in tuaj të dorzohen në hapsirat e kompanisë sonë e cila gjendet në Saraj, adresa: Rr. 1723 nr. 20 Saraj, Shkup ose në e-mail adresën  isni@dauti-transhped.com.mk.

 

Kontakt tel. 071 -395-680

 

Konkursi do të jetë I hapur 7 ditë pasë publikimit (02.12.2019-09.12.2019)

КЛИКНИ