АДМИНИСТРАТОР ЗА ЦАРИНА И ЛОГИСТИКА

ВАН ХООЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Илинден, белгиски реномиран производител на автобуси, лоциран во Технолошко Индустриската Развојна Зона – Скопје 2, во Бунарџик/Илинден, контакт телефонски број (02) 551-2851, има потреба од вработување на следново работно место:

 

АДМИНИСТРАТОР ЗА ЦАРИНА И ЛОГИСТИКА

Опис на работни задачи:

 • Основен оперативен контакт со шпедитерот;
 • Организирање на транспорт за увоз на материјали;
 • Остварување контакт со добавувачите за организирање на транспортот;
 • Организирање на транспорт за извоз на готовиот производ;
 • Следење на транспортот;
 • Следење на трошоците за транспорт;
 • Изработка на документи за евиденција на увозот и извозот;
 • Подготовка и поднесување на барање за издавање на регистарски таблички.

 

Потребно образование, вештини, знаење и искуства:

 • ВСС, Факултет за царина и шпедиција;
 • Претходно работно искуство во производна средина од најмалку 3 години;
 • Способност за работа во динамична работна средина, под притисок и во кратки рокови;
 • Познавање на англиски јазик – напредно ниво (чита, пишува, говори);
 • Познавање на софтверот DCK Data ке се смета за предност.

Што нудиме:

 • Работа во безбедна и здрава околина со почитување на сите норми за безбедност и здравје при работа;
 • Компетитивни месечни примања на пазарот на труд во РМ;
 • Можност за професионално усовршување и обука кај еден од најреномираните производители на автобуси;
 • Обезбеден автобуски превоз до работното место и назад;
 • Обезбедена исхрана во современа кантина;

Доколку сте заинтересирани аплициирајте на www.vanhool.mk.

 

Само селектираните кандидати ќе бидат повикани на разговор. 

 

Со Вашето доставување на CV се согласувате истото да биде задржано во нашата база на кандидати во времетраење од 12 месеци. 

 

Краен рок за доставување на апликациите: 13/12/2018

КЛИКНИ