Доставувач

Врз основа на член 22 точка 1 став 1 од Законот за работни односи-Пречистен текст („Службен весник на Република Македонија" бр. 62/2005, бр. 106/2008, бр. 161/2008, бр. 114/2009, бр. 130/2009), бр. 50/2010, бр. 52/2010, бр. 124/2010, бр. 47/2011, бр. 11/2012, бр. 39/2012, бр.13/2013, бр.25/2013, бр.170/2013, бр.187/2013, бр.113/2014, бр.20/2015, бр.33/2015, бр.72/2015, бр.149/2009Работодавецот ПОСТ ЕКСПРЕС МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје, распишува :

ОГЛАС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ
ПОСТ ЕКСПРЕС МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје, друштво за поштенски услуги, поради зголемување на обемот за работа,Ви нуди можност за вработување. Има потреба од:

1.Доставувачи на поштенски пратки на територија на град Скопје, со завршен минимум ССС со/без работно искуство во областа, и со познавање на општините Карпош и Ѓорче Петров, како и возачка дозвола Б-КАТЕГОРИЈА.
Со назнаказа доставувач(шифра vrabX001)

Вашето CV  доставете го на e-mail vrabotuvanje@postexpress.mk со назнака како што е наведено погоре.

Напомена:

-Само апликациите кои ќе влезат во потесен круг, ќе бидат контактирани.

-Апликациите без назнака нема да бидат разгледани

Општи правила за аплицирање:

-именување на документ за аплицирање-CV (име и презиме на апликантот)

-назнака на позиција за која се аплицира

КЛИКНИ