Автомеханичар (товарен програм и градежни машнини)

ДГТ Жикол е една од најголемите градежни компании во Македонија,

која 30 години успешно работи на македонскиот пазар,

доколку ги имате потребните квалификации, ја очекуваме Вашата апликација.

 Механичар  (товарен програм и градежни машнини )

   2 извршители

Потребни квалификации:

Работно искуство механика на товарен програм и градежни машини
Завршено стручно образование

Возачка дозвола Б категорија
Исполнителен, иницијативен

Способност за тимска работа

Способност за работа под притисок и во дадени рокови

Вашата професионална биографија доставете ја на e-mail: vrabotuvanje@zikol.com.mk

тел.071 23 88 79

КЛИКНИ