Стручен Соработник

Адвокатската канцеларија Ефтимов има потреба од стручен соработник. 

Потребни документи за апликација:
- Кратка биографија (CV).

Достава на документите за апликација:
- Кратката биографија да се достави на e-mail: [email protected]