Информатичар

За компанијата: Денес во компанијата се вработени 250 лица кои се професионално обучени за извршување на своите задачи и добро координирани со цел потребите на нашите клиенти да бидат во целост задоволени. Со текот на... повеќе за компанијата »

ДМТШ Дени Интернационал има потреба од вработување на Информатичар со и без работно искуство,

 

Потребни услови за даденото работно место:

  1. Aктивно владеење на англиски јазик,
  2. Поседување комуникативни вештини,

 

Кандидатите потребно е да имаат познавање од :

  • Платформа на Microsoft,
  • Cluster hyper-v,
  • Поврзување и подесување на мрежна опрема

 

Работни Обврски:

  • Инсталација на оперативни системи и програми,
  • Монтирање на компјутерска опрема,
  • Инсталација на компјутерски мрежи и нивно каблирање,
  • Срвисирање на компјутерска опрема,
  • Техничка поддршка,

 

Заинтересираните кандидати своите податоци да ги испратат на e-mail [email protected]