Оџачар

За компанијата: Претпријатие за комунални услуги Оџаци, основана во 1992 година. Работи со правни и физички лица од областа на оџачарството. (чистење на оџаци, котли од парно греење, димоводни канали, механичко и хемиско чистење на скари и елементи од скари и мотори(аспиратори). повеќе за компанијата »

Се бара оџачарски работник, кој не се плаши од височина и да соработува со останатите вработени.

Тимска работа, пожелно е да поседува возачка дозвола.

Пожелно е и познавање на англиски јазик, иако не е задолжително.