Дигитал маркетинг специјалист

Арт Принт Студио, има потреба да вработи: 

ДИГИТАЛ МАРКЕТИНГ СПЕЦИЈАЛИСТ
 
 
Опис на работата и работните задачи:

 • Арт Принт Студио има потреба од дигитал маркетинг специјалист ... 


За таа цел потребно е лицето да поседува:

 • Особен интерес во дигиталната маркетинг област
 • Лична и професионална ефективност
 • Прецизност и ажурност во работатата  
 • Отклонување на несакани грешки во текот работата
 • Подготвеност за работа во тим
 • Подготвеност да ја прифати фирмата како своја 

Лицето ќе ги има следнива задачи: 

 • Communicate openly and clearly;
 • Following Strategy for Digital Marketing
 • Excellent reading and writing of English
 • Responds to posts or comments to point potential users to client’s platform
 • Performs research to find articles, stories, resources, or other content that is relevant to our customer base and posts it to our Facebook and Twitter page in a manner that invites conversation and interaction.
 • Follow concurrent and their activitis
 • Ability to work several campaign in same time
 • Design and creative content creation for ad campaigns
 • White-hat link building technique
 • Blog post and article research and writing/copywriting
 • SMM/SMO
 • PPC campaign keyword research, management and optimization


 Претходно работно искуство од мин. 2 години во овој сегмент 
 • Одлично познавање и активно користење на различни online реклaмни платформи и комуникациски алатки;

Напредно искуство во:  
 
генерирање и брз внес на значителен волумен на електронски содржини,
менаџирање e-commerce платформи (B2C и B2B),  
реализација на online комуникација и поддршка,  
изработка на online комуникациски и продажни кампањи,  
аналитика на резултати
пишување на текстови и содржини за online употреба во различни канали во координација со искусни колеги;
напредно познавање и активно користење на апликациите од MS Office пакетот (Word, Excel, Power Point); 
Активно користење на Adobe Photoshop;
Одлично познавање и активно користење на деловен англиски јазик (пишан и говорен).  
Познавање на деловен германски јазик ќе се смета за предност
Одлични комуникациски, презентациски и аналитички способности;
Потврдена способност за ефикасна реализација на повеќе истовремени online проекти и исполнување на утврдени рокови
Можност за добра заработка после воспоставување, усогласување и координација на целиот систем. 

Вашето CV пратете го на емаил: artprintstudio@gmail.com, со задолжителна назнака „ Digital Marketing Specialist”.  

КЛИКНИ