ВРАБОТУВАМЕ ПРОДАЖЕН АГЕНТ

 • Објавен пред еден месец
 • ПОПЕ КОМПАНИ ДОО
 • Активен до 28.09.2019
 • Позиција: Продавач/трговец
 • Локација: Скопје

Активни огласи од ПОПЕ КОМПАНИ ДОО:

ПРОДАВАЧ НА ГРАФИЧКИ МАТЕРИЈАЛИ

ПОПЕ КОМПАНИ ДОО СКОПЈЕ има потреба од следната работна позиција:

 

ПРОДАЖЕН АГЕНТ

 

ПЛАТА: основна плата 24.000,00 ден со можност за екстра услови за надпросечни бонуси.

 

Вашето уредно CV со задожителна напомена за која работна позиција аплицирате доставете го на
vrabotuvanje@popecompany.com.mk

 

ДЕЛ ОД ОПИС НА РАБОТНО МЕСТО:

 • Продажба на големо на бланко или брендирани производи наменети за промоција (маички, капчиња, пенкала, запалки, ...)
 • Планирање и имплементација на продажните активности
 • Опслужување на постоечки клиенти преку организирање нарачки,  испораки и реализација на продажбата
 • Изнаоѓање на нови потенцијални клиенти и организирање состаноци
 • Преговарање на услови за соработка и склучување договори
 • Врши мониторинг на доставата на производи до клиентот по склучената продажба и обезбедува сигурност дека производите се навремено и точно пристигнати со високо ниво на професионалност
 • Собирање и анализа на податоци од пазарот и клиентите
 • Фокусирање на енергијата преку анализа на продажбите и изнаоѓање можности за развој и искористување на потенцијалот на пазарот и клиентите
 • Следење на продажбата и предлагање идеи за унапредување на соработката со клиентите и бизнисот
 • анализа за продажбата и клиентите
 • Одговорен е за исполнување на целите за продажба, наплата, нови клиенти… (Според договорен KPI модел)
 • Допринос за унапредување на компанијата и пораст на прометот согласно годишните планови


Квалификации и образование:

 • Средно или Високо образование ( Предност Економија, Бизнис, Менаџмент);
 • 3+ години практично искуство на истата или слична позиција;
 • Добро познавање Англиски јазик;
 • Компјутерска писменост и стручност за работа COREL DRAW ( способност и прифаќање за доедукација);
 • Важечка возачка дозвола за Б категорија.
   

Професионални способности:

 • Технички експерт во својата област;
 • Способности за продажба;
 • Способности за убедување;
 • Преговарачки способности;
 • Техничко познавање на производите кои ги продава и умешност за брзо спознавање со истите;
 • Услужни способности и ориентираност кон клиентот;
 • Административни способности, способности за брзо учење и прилагодување за ракување со НСМЕТ (способност за брзо учење, обука од фирмата);
 • Одлично познавање на COREL DRAW или способност за брзо учење (платена обука);
 • Презентерски способности;
 • Способност за поставување на приоритети и координација и контрола при организација;
 • Ефективно слушање и давање повратен одговор.

 

Персонални способности:

 • Ефективна пишана и усна комуникација;
 • Високо ниво на етика и морал;
 • Работа на константно подобрување и едукација;
 • Справување и решавање на проблеми во работата без нанесување на трајни последици на компанијата;
 • Ефективно менаџирање со времето;
 • Тимска работа;
 • Способност за работа под притисок и соодветно справување со редовните обврски при истиот;
 • Посветен/а на културата, мисијата, визијата, вредностите и целите на компанијата;
 • Редовност, уредност, одговорност и педантност во работата.

 

Доколку ги поседувате бараните предиспозиции и Вашиот профил одговара на бараните карактеристики, Ви благодариме доколку аплицирате и пројавите интерес да бидете дел од нашиот тим.

 

Вашето уредно CV со задожителна напомена за која работна позиција аплицирате доставете го на
vrabotuvanje@popecompany.com.mk

КЛИКНИ