Возачи со „D“ Категорија

Активни огласи од ДМТШ Дени Интернационал:

Келнер - Помошник готвач

ДМТШ Дени Интернационал има потреба од вработување на возачи. Услови кои треба кандидатите да ги исполнуваат се:

 

  1. Возачка дозвола, D категорија,
  2. Лиценца за учество на возачите во меѓународниот сообраќај,
  3. Дигитална картица,

 

Предност ќе имаат кадидатите со меѓународно искуство.

Сите заинтересирани кандидати своите податоци да ги испратат на [email protected],