Референт за набавка и продажба на резервни делови и гуми

За компанијата: Денес во компанијата се вработени 250 лица кои се професионално обучени за извршување на своите задачи и добро координирани со цел потребите на нашите клиенти да бидат во целост задоволени. Со текот на... повеќе за компанијата »

ДС-Сервис во н.Илинден има потреба од вработување на Референт за набавка и продажба на резервни делови и гуми за моторни возила. Услови кои треба кандидатите да ги исполнуваат се:

  1. Висока стручна спрема,( Машински, Електро или Економски факултет)
  2. Со и без работно искуство,
  3. Познавање на Англиски јазик,

Сите заинтересирани кандидати своите податоци да ги испратат на [email protected]