КАРА АД Скопје Вработува Администратор за имот и осигурување

 • Објавен пред 3 месеци
 • ОРКА ХОЛДИНГ
 • Активен до 18.05.2019
 • Позиција: Административен работник
 • Локација: Скопје

КАРА АД Скопје

Работно место: Администратор за имот и осигурување

Првично со Договор за вработување на определено време  на 3 месеци, со можност за продолжување.

Краток опис на потребни услови, работни задачи и способности/ вештини за работното место

Услови:

 • Високо и Средно Образование

 • Познавање на англиски јазик

 • Добро познавање на MS Office

 • Возачка Дозвола „Б“ Категорија

Работни задачи:

 • Периодична контрола и увид на недвижниот имот на Друштвото

 • Евиденција и контрола на комуналните трошоци

 • Достава на документи до соработници и фирми

 • Покажување на деловен простор за издавање на потенцијални закупци

 • Изработка на барања, дописи и слично до фирми-соработници

 • Заверка на документи на нотар

 • Набавка и дистрибуција на канцелариски материјал

 • Подготовка и пополнување на пријави за штети, обрасци и други документи за осигурување

 • Подигање на полиси и достава на документи од/до осигурителните компании

 • Останати работи по налог на Директорот на оддел

Способности и вештини:

Комуникациски вештини и висока работна етика, способност за тимска и самостојна работа, способност за следење на компаниската политика и процедури на работење, проактивен пристап, точност и аналитичност.

Вашата биографија (CV) можете да ја  пратите електронски на  career@orka.mk со назнака - Оглас за Администратор за имот и осигурување во КАРА АД Скопје.

Работа во само во прва смена.

Предвидената основна нето плата  во висина од  20.000  денари.

Оддел за Човечки ресурси

КЛИКНИ