ТЕХНИЧАР ЗА 5А-ски МЕРЕЊА во ГЕВГЕЛИЈА (М/Ж)

Електродистрибуција ДООЕЛ е компанија чија главна дејност е дистрибуција на електрична енергија во Република Северна Македонија. Компанијата е дел од EVN групацијата.

КАРИЕРА ВО ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА

 

За во одделот Мерење и MDM, со место на извршување во Гевгелија, бараме:

ТЕХНИЧАР ЗА 5А-ски МЕРЕЊА во ГЕВГЕЛИЈА (М/Ж)

 

Работни задачи:

  • Формирање, одржување, контрола на точноста, на мерењето на електрична енергија (полуиндиректно / индиректно (т.н. 5А-ско мерење)) кај примо-предајни мерни места, индустриски потрошувачи, трафостаници, улично осветление
  • Монтажа / замена на елементи од мерно место (броила, мерни трансформатори) поради неисправност, неточност на мерните величини, дефект, редовно одржување или верификација, ажурирање на податоци за мерна опрема.

 

Потребни компетенции

  • III - V степен електротехничко образование
  • Одлично познавање на MS Office
  • Возачка дозвола – Б категорија
  • Одлични организациски и комуникациски вештини

 

Доколку сте заинтересирани за кариера во Електродистрибуција, на jobs.elektrodistribucija@evn.mk испратете куса биографија и мотивационо писмо најдоцна до 14.11.2019.

 

Напомена: Доколку сакате Вашите податоци да бидат зачувани во нашата база на податоци согласно Законот за заштита на лични податоци, покрај биографијата и мотивациското писмо треба да испратите и изјава за дозвола за користење на лични податоци за потребите за вработување.

 

Електродистрибуција е компанија која нуди еднакви можности и правичен третман при вработување на сите лица без оглед на нивната раса, пол, религија, национална припадност, вид на попреченост или политичка припадност.

КЛИКНИ