Референт за продажба во дивизијата Микродистрибуција-подружница Cash&Carry/Струга

  • Објавен пред 10 месеци
  • Даути Комерц
  • Активен до 18.09.2017
  • Позиција: Продавач/трговец
  • Локација: Струга

Приватната компанија А.Д Даути Комерц- Скопје објавува конкурс за следното работно место во подружница Cash&Carry Струга од реон Струга и Охрид:

Наслов на работно место:

Референт за продажба во дивизијата Микродистрибуција-подружница Cash&Carry/Струга

Потребни услови за даденото работно место:

  1. Завршено средно образование
  2. Со или без работно искуство
  3. Поседување возачка дозвола Ц категорија

Потребна документација: копија од дипломата за завршено образование, извод од матичната книга на родените и копија од возачката дозвола. Aпликациите без побараните документи нема да бидат разгледени од страна на кадровската комисија.

Сите апликации заедно со Вашето CV да се поднесат во просториите на нашата копманија која се наоѓа во Сарај, адреса:Ул.1723 бр.20  .Сарај/ Скопје или кај магацинот Даути Комерц-Струга/Адреса Ул.Браќа Миладиновци бр.1-1 Струга.

Контактирани ќе бидат само кандидатите кои ќе влезат во потесниот круг.

Конаткт тел:  071/346-908

Email: hr@dauti.com.mk

Конкурсот е отворен 7  дена од неговото објавување(12.08.2017-18.08.2017).

КЛИКНИ