Шофер за меѓународен транспорт

ИТАН-КОЛОС ДООЕЛ Скопје е фирма која се занимава со товарен патен транспорт.

За потребите на фирмата се бара возач за меѓународен транспорт на релација Македонија, Србија, Грција, Бугарија.

Потребно е кандидатот да има возачка дозвола од Ц и Е категорија, како и лиценца.

Почетна плата 15.000,00 денари. 

Кандидатите своите биографии да ги достават на следниот e-mail: itan.kolos@yahoo.com 

КЛИКНИ