Професор по англиски јазик

Смајли старс ДООЕЛ како застапник на интернационалната франшиза Хелен Дорон, на територијата на општина Центар, бара професор по англиски јазик.
Идеалниот кандидат освен соодветно образование - професор по англиски јазик, треба да ја сака работата со деца од најрана до тинејџерска возраст. Да е креативен, позитивен, тимски играч. Работното искуство не е задолжително, но ќе се смета за предност, како и познавање на јазик на малцинствата кои живеат во Македонија (турски, албански и др....)
Можете да се пријават и кандидати со друго образование, кои одлично го владеат англискиот јазик, за што ќе приложат соодветни докази т.е сертификати.
Нудиме редовно вработување на неопределно време.
Испратете кусо мотивациско писмо и CV најдоцна до 15 септември на мејл smajli.stars.sk@gmail.com
Изборот на кандидат ќе се врши во две фази - интервју и практичен дел.

КЛИКНИ