Помошник сметководител/книговодител

Заради зголемен обем на работа, фабрика од Скопје, населба Илинден, има потреба од помошник сметководител/книговодител

Опис на работа:

 • Водење на сметковдствени и деловни книги;
 • Работа со банкарски изводи, излезни и влезни фактури;
 • Книжење;
 • Материјално сметководство;
 • Работа во сметководствени програми;
 • Доставување дневни и месечни извештаи до надлежните;
 • Комуникација со државни органи и институции;
 • Следење  измени во законите.

Потребни квалификации:

 • ВСС
 • Работно искуство мин. 2 години
 • Познавање на англиски јазик
КЛИКНИ