Стоматолошка сестра

Се бара стоматолошка сестра (забен техничар) со положен стручен испит за работа во стоматолошка ординациија во Аеродром.e-mail: dimjana@gmail.com

КЛИКНИ