Машински техничар

 • Објавен пред 11 месеци
 • Макстил АД Скопје
 • Активен до 26.01.2018
 • Позиција: Електро/машински техничар
 • Локација: Скопје

Макстил АД Скопје (www.makstil.com) како компанија постои 20 години, но нашите почетоци се уште подалечни. Нашите производствени погони Челичарница и Валавница за дебели лимови беа дел и од поранешното претпријатие Рудници и железарница „Скопје“ основа 1967 година.

Kако дел од Duferco Group, Макстил АД е еден од најголемите регионални производители на топловалани дебели лимови, со преку 850 вработени и годишен капацитет од преку 350.000 тони.        

Во моментов, во рамки на нашиот Сектор за одржување, отворено е следното работно место:

 

Машински техничар

 

Опис на работно место:

 • Извршување на браварски активности како: сервис, заварување, сечење, брусење, подесување, центрирање и слично, на машинската опрема која се користи во производниот процес;
 • Контрола, дефектажа и отклонување на причината за дефектот на постројките и опремата;
 • Грижа за исправноста на опремата и нејзина коректна работа во процесот на работа, како и правилно ракување со алатот.

 

Основна одговорност:

 • Извршување на навремени и квалитетни сервисни активности на постројките и опремата од машински аспект, како за време на одвивање на производниот процес така и за време на ремонт, со цел обезбедување на континуиран процес на производство.

 

Работни услови: 

 • Работа во три смени во погонски услови, работа на височина за одредени позиции

 

Основни квалификации на кандидатите:

 • Средно образование;
 • Релевантно работно искуство е пожелно, но не задолжително;
 • Искуство со заварување и користење вилушкари ќе се сметаат за предност.

 

Дополнителни квалификации на кандидатите:

 • Способност и желба за тимска работа;
 • Флексибилност, адаптибилност и способност за работа во динамично опкружување;
 • Самоиницијативност и посветеност;
 • Совесност за безбедност при работа;
 • Способност за работа под притисок и со рокови.

 

Доколку сакате да станете дел од нашиот тим, испратете ја вашата кратка биографија по електронски пат на kariera@makstil.com.mk, или по пошта: Макстил АД Скопје, Сектор за човечки ресурси, ул. 16. Македонска бригада бр. 18, Скопје, со назнака Работно место – Машински техничар, најдоцна до 26 јануари 2018.

Макстил АД Скопје води посебна грижа за заштитата на лични податоци и за доверливоста на Вашата апликација.

КЛИКНИ