Инженер за одржување

Фасилити Менаџмент Сервицес дооел - Скопје, лиценцирана компанија која на своите клиенти им нуди интегриран систем на услуги од областа на управување со недвижнини и нивно одржување од секаков вид.

Објавува ОГЛАС за вработување на:

 

Инженер за одржување

 

Одговорности и задачи:

 • Раководење со тим за одржување на техничка опрема на објект,
 • Планирање и координација на активности,
 • Изготвување на извештаи од областа во зададени рокови,
 • Грижа за одржување на опремата во исправна состојба,
 • Обезбедување на непречено функционирање на објектот, 
 • Водење на административна документација.

 

Потребни квалификации:

 • Образование – Машински, Електро-технички или Градежен факултет,
 • Работно искуство - Минимум 3 години работно искуство на иста или слична позиција,
 • Задолжително познавање на англиски јазик,
 • Работа на компјутер (MS Office, AutoCad, CAD CAM).

 

Личен профил:

 • Спсобност за самостојна и тимска работа како и работа под притисок, 
 • Високо равзиени комуникациски и организациски вештини,
 • Одлични аналитички способности,
 • Професионален и позитивен однос.

 

Вашата професионална биографија можете да ја испратите на следната email адреса jobs@fms.com.mk со назнака на апликацијата „Инженер за одржување“. Ќе бидат контактирани само апликациите кои ќе влезат во потесен круг на селекција.

 

КЛИКНИ