АСИСТЕНТ ЗА ПРОДАЖБА Vero Moda Tetovo

 • Објавен на 8.2019
 • Vero Moda
 • Активен до 20.08.2019
 • Позиција: Продавач/трговец
 • Локација: Тетово

(преземи го огласот како слика)

VERO MODA - За потребите на својот продажен салон во PALMA MALL | Teтово, објавува ОГЛАС за вработување на: Асистент за продажба.

Заинтересираните кандидати можат да ги достават потребните документи: 
Кратка биографија со слика, на е-маил: careers.moda@gmail.com 

 

Квалификации:

 • Возраст од 18- 35 години
 • Минимум средно образование
 • Способност за работа и комуникација со клиенти
 • Способност за тимско работење
 • Солидно познавање на работа со компјутер
 • Предходното искуство во трговија ќе се смета како предност
 • Познавање на други јазици

_______________________________________________________________________________

 

VERO MODA - Për nevojat e dyqanit në PALMA MALL | Теtоvë, shpall KONKURS për punësim të: Asistent(e) shitjeje.

Kandidatët e interesuar mund të dërgojnë dokumentet e nevojshme: Biografia e shkurtër me një foto, në e-mail: careers.moda@gmail.com 

 

Kualifikimet:

 • Mosha prej 18-35 vjet
 • Minimum shkollen e mesme
 • Aftësi për të punuar dhe për të komunikuar me klientët
 • Aftësi për tënpunuar ne ekip
 • Njohuri solide e punës me kompjuter
 • Njohja e gjuhëve tjera
 • Eksperiencat e mëparshme do të meren si përparësi
КЛИКНИ