Машински техничар

Фирмата Алфатек Сервис и Услуги од Скопје има потреба од вработување на техничко лице со средна или висока стручна подготовка од областа на индустриско – машинско одржување.

Потребни се сериозни и одговорни личности за вработување на подолг временски период.

Работните обврски вклучуваат:

 • Одржување на опрема и механизација во производствен погон,
 • Реализирање на однапред дадени работни налози во договорена временска рамка со почитување на барањата за здравје и безбедност при работа,
 • Справување со машински дефекти и превентивно одржување на опремата,
 • Заварување со кислород и ацетилен на различни делови и конструктивни елементи, како и санација на оштетени метални конструкции,
 • Водење на група од 20 работници; организирање, водење и контрола на работните активности и задолженија,
 • Водење на секојдневна евиденција во работен дневник
 • Водење на кадрова евиденција
 • Задолжително поседување на возачка дозвола,  Б – категорија

Квалификации на кандидатот: 

 • ССС/IV или ВСС степен на стручна подготовка, машински техничар,
 • Работно искуство е пожелно,  
 • Познавање и работа на компјутер.

Плата по договор согласно квалификациите на кандидатот.

Работно време 8:00 – 16:00 од понеделник до петок. Секоја прекувремена работа се плаќа соодветно.

Сите заинтересирани да испратат кратка биографија на [најави се за да го видиш е-маилот] или да се јават на телефонскиот број 02/ 55 12 991