Општ работник за чистење вентилација

(преземи го огласот како PDF)

Oпшт работник за чистење на вентилација

Потребни квалификации: 

- Завршено средно стручно училиште

- Претходно работно искуство со чистење на вентилациони канали (не е задолжително но ќе се смета за предност),  

- Способност за работа со временски рокови, подготвеност за работа на терен

- Способност за тимско работење,

- Пожелно е поседување на возачка дозвола Б категорија
Личен профил:
- Способност за работа со рачен, батериски и електричен алат при инсталции на уреди и опрема,
- Одговорен и посветен однос кон работата, тимски работник, спремност за завршување на задачите во зададениот временски рок,
 - Прецизно, внимателно и грижливо ракување со алатот, опремата и деловите,
 

Работни обврски:

-Проверка на вентилациони системи и канали со најсовремена опрема

-Хемиско чистење на клима единици

-Детекција на дефекти и отстранување на истите

-Отстранување на сува маснотија и чистење на мрсни вентилациски отвори

-Проценување и подобрување на квалитетот на воздухот

Заинтересираните кандидати да пратат CV на следнава емаил адреса  info@ventclean.mk со назнака за работната позиција за која аплицираат

КЛИКНИ