СПРЕМАЧ НА РОБА

  • Објавен пред 6 месеци
  • Даути Комерц
  • Активен до 15.01.2020
  • Позиција: Останато
  • Локација: Тетово

ДАУТИ КОМЕРЦ АД е компанија за увоз-извоз и промет на стоки за широка потрошувачка кој се остварува преку дистрибутивните центри низ земјава и регионот.

Деловната политика на ДАУТИ КОМЕРЦ постојано се приспособува на пазарните трендови  со крајна цел обезбедување на конзистентен растеж и профитабилно работење на долг рок.

 

Поради зголемен обем на работа приватната компанија А.Д Даути Комерц- Скопје објавува конкурс за следното работно место:

 

Спремач на роба во магацинот во Тетово

 

Потребни кфалификации за даденото работно место:

 

  1. Завршено средно образование
  2. Со или без работно искуство.

 

 

Сите апликации заедно со Вашето CV да се поднесат по пошта на следната адреса:Ул.1723 бр.20 Сарај, Скопје или по електронски пат на меил: hr@dauti.com.mk.

 

Потребна документација која треба да се достави:

 

-копија од диплома за завршено образование,

-копија од извод од матична книга на родени.

 

 Aпликациите без побараните документи нема да бидат разгледени од страна на кадровската комисија.

 

Контакт  тел:  071/346-908

E-mail:hr@dauti.com.mk

 

Конкурсот е отворен 07 денa од неговото објавување (09.01.2020-15.01.2020).

Апликант може да биде секое лице без разлика на расна, верска, национална или политичка припадност.

 

КЛИКНИ