Оглас за вработување на Референт за архивско работење

ХАЛК ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје е Друштво за неживотно осигурување кое се стреми кон брз развој и зголемено учество на пазарот на осигурување во Република Северна Македонија. На нашите вработени им нудиме динамична работа со можност за  професионален развој и надоградба како и одлични услови за работа во средина со амбициозен и професионален тим.

Во согласност со нашата цел и стратегија имаме потреба од кандидат за вработување на следната работна позиција:

                                         Референт за ахривско работење во Генерална дирекција  - Скопје

 

  • Основни работни обврски

Референтот за архивсо работење е одговорен за отварање, сортирање и доставување на влезната пошта, водење на деловодникот на Друштвото со заведување на целата влезна и излезна документација во него, водење и електронско евидентирање на целата документација, исто така се грижи за правилно и уредно употребување на печатите во согласност со Закон и актите на Друштвото како и се грижи за организирање и чување на целокупната архивирана документација во Друштвото.

  • Потребни квалификации и карактеристики:

            Универзитетска диплома;

            Најмалку 2 години работно искуство во архивско работење;

             Способност за работа на компјутер;

             Планирање и организација;

             Познавање на турски јазик ќе се смета за предност.

 

Доколку сакате да станете дел од нашето Друштво, испратете ни ваше CV и мотивационо писмо на следната е-маил адреса: career@halkinsurance.com.mk, со назнака “Оглас за вработување на Референт за архивско работење”.

 

Со доставувањето на вашата апликација потврдувате дека прифаќате вашата апликација и лични податоци да бидат земени во предвид за идните потреби од нови вработувања на Друштвото. 

 

Напомена:  Само кандидатите што ќе влезат во потесниот круг ќе бидат повикани на интервју.

 

КЛИКНИ