РЕФЕРЕНТИ ЗА ПРОДАЖБА во Тетово

За компанијата: СЕТЕК сé од техника е лидер во областа на ИТ, аудио видео и белата техника, кој на македонскиот пазар е присутен 28 години. СЕТЕК сé од техника ја поседува најголемата дистрибутивна мрежа во Македонија... повеќе за компанијата »

SETEK gjithqka nga teknika është lider në repartin e IT, Audio video dhe Teknikës së bardh, i cili ne tregun e Maqedonisë është prezent 27 vjet. SETEK  gjithqka nga teknika posedon linjën distributive më të madhe ne Maqedoni e cila përbehet  me më shumë se 500 kompani bashkpuntore- aktive dhe koorperator. Njëkohsisht SETEK gjitqka nga teknika posedon linjën e shitoreve e cila me kontinuitet ritet dhe  për momentin ka 400 të punësuar.

Ne besojm se të punësuarit tanë forca përparimtare e kompanis tonë dhe për at shkak  krijojm  një reth modern të shëndosh me mundësi të barabarta për të gjith të punësuarit tonë.

Qëllimi jone  është të regrutojm,motivojm dhe ti mbajm më të mirët, po të njëjtën kohë të krijojm balans pozitiv ndërmjet orarit të punës dhe jetës private të të punësuarve tanë.

Ndjehemi shumë mirë për atë qe e kemi arritur, por gjithmonë shikojm për më të mirën  dhe për at shkak kemi nevoj për kandidat lojal dhe me entuziazëm:

 

REFERENT PËR SHITJE në TETOVË

 

Kualifikimet e duhura:

 • Minimum SSS
 • Aftësi për shitje
 • Përparsi , por jo e nevojshme përvoj paraprake në shitjen prej ndonjërës prej këtyre reparteve, IT, TV, Teknik e Bardh, Aparate të vogla për kuzhinë, Audio dhe video
 • Aftësi me kompjuter, Microsoft Office Pakon,Internet browser
 • Gjuha Angleze meret si përparsi
 • Aftësi për komunikim me blersin
 • Aftësi për punë në grupe

 

Obligimet dhe Detyrat:

 • Shërbimi i klientëve
 • Pun në kasë
 • Pranimin e produkteve për shitje, renditje dhe mirëmbajtjen e tyre

 

Ne ofrojm:

 • Pun në mjedis dinamik  me tim profesional
 • Pun në dy ndrime,40 orë në javë
 • Mundësi për përparim dhe ngritje të karrierës
 • Trajnime për përparim në karier

 

Nëse jeni të interesuar për punë interesante dinamike,njëkohësisht posedoni arsimin e duhur,kualikimet për kryerjen e obligimeve,atëherë na dërgoni  biografin tuaj (CV)- PATJETËRT, me fotografi jo më e vjetër se 6 muaj në e-mail adresën vrabotuvanjе@setec.mk

 

 

СЕТЕК сé од техника е лидер во областа на ИТ, Аудио видео и белата техника, кој на македонскиот пазар е присутен 27 години. СЕТЕК сé од техника ја поседува најголемата дистрибутивна мрежа во Македонија која ја сочинуваат повеќе од 500 активни партнерски фирми – соработници и кооператори. Истовремено СЕТЕК сé од техника има и свој малопродажен ланец кој континуирано се развива и моментално брои околу 400 вработени.
Ние веруваме дека нашите вработени се движечката сила на нашата компанија и затоа креираме едно модерно и здраво работно опкружување со еднакви прилики и можности за сите вработени.
• Наша цел е да регрутираме, мотивираме и да ги задржиме најдобрите луѓе, додека во исто време креираме позитивен баланс меѓу работното време и личниот живот на нашите вработени.

Горди сме на тоа што го имаме веќе постигнато, но секогаш се стремиме кон подобро и затоа потребни ни се ентузијасти, способни и лојални кандидати:

 

РЕФЕРЕНТИ ЗА ПРОДАЖБА во Тетово

 

Потребни квалификации:

 • Минимум ССС;
 • Поседување вештини на продажба
 • Пожелно, но не е неопходно претходно работно искуство со продажба во некои од овие области: ИТ, ТВ, Бела Техника, Мали кујнски апарати, Aудио и Видео;
 • Познавање на работа со компјутер, Microsoft Office пакетот, Интернет пребарувачи;
 • Познавањето на англискиот јазик ќе се смета за предност;
 • Способност за комуникација со купувачот 
 • Способност за тимска работа

 

Одговорности и работни задачи:

 • Услужување на купувачите
 • Работа на каса
 • Прием на производи за продажба, изложување и грижа за состојбата на истите

 

Ние нудиме:

 • Работа во динамична средина со тим на професионалци
 • Работа во две смени, 40 часа неделно
 • Можност за континуирана надоградба и развој во кариер
 • Обуки за напредок во кариерата

 

Доколку сте заинтересирани за интересна и динамична работа, а воедно го поседувате потребното образование, квалификации за успешно извршување на работните задачи, испратете ја Вашата кратка биографија (CV) - ЗАДОЛЖИТЕЛНО, со слика не постара од 6 месеци на e-mail адресата  [најави се за да го видиш е-маилот]

Сакаш да те препорачаме кај компаниите?

барај огласи за вработување » барај останати огласи »