Возачи со Ц и со Е категорија

 • Објавен пред 8 месеци
 • Даути Комерц
 • Активен до 18.11.2019
 • Позиција: Возач/управувач
 • Локација: Скопје

ДАУТИ КОМЕРЦ АД е компанија за увоз-извоз и промет на стоки за широка потрошувачка кој се остварува преку дистрибутивните центри низ земјава и регионот.

Деловната политика на ДАУТИ КОМЕРЦ постојано се приспособува на пазарните трендови  со крајна цел обезбедување на конзистентен растеж и профитабилно работење на долг рок.

 

Поради зголемен обем на работа приватната компанија А.Д Даути Комерц- Скопје објавува конкурс за следното работно место:

 

Возачи со Ц и со Е категорија

 

Потребни квалификации  за даденото работно место:

 • Завршено средно образование.
 • Да поседува возачка дозвола Ц / E категорија
 • Со или без работно искуство

 

Сите апликации заедно со Вашето CV да се поднесат по пошта на следната адреса:Ул.1723 бр.20 Сарај, Скопје или по електронски пат на меил: hr@dauti.com.mk.

 

Потребна документација:

 • копија од диплома за завршено образование,
 • копија од возачката дозвола,
 • копија од извод од матична книга на родени.

 

 Aпликациите без побараните документи нема да бидат разгледени од страна на кадровската комисија.

 

Контакт  тел:  071/346-908

E-mail: hr@dauti.com.mk

 

Конкурсот е отворен 07 дена од неговото објавување ( 12.11.2019-18.11.2019 ).

 

Апликант може да биде секое лице без разлика на расна, верска, национална или политичка припадност.

КЛИКНИ