Главен сметководител

Активни огласи од Друштво за производство на акумулатори ТАБ МАК:

Електричар - Сметководител/Материјален книговодител

За компанијата: Друштвото за производство на акумулатори ТАБ МАК ДООЕЛ Пробиштип е една од водечките компании во североисточниот регион на Република Северна Македонија. Работи успешно, гарантира долгорочна стабилност. ТАБ МАК ДООЕЛ Пробиштип е општествено одговорна коомпанија која се грижи за чиста и безбедна работна средина според европски стандарди (ISO 14001, ISO 9001). ТАБ МАК ДООЕЛ Пробиштип поради зголемување на производствениот капацитет, има потреба од проширување на својот тим и распишува оглас на следниве работни позиции: 

ГЛАВЕН СМЕТКОВОДИТЕЛ

Опис на работното место:

 • Комплетно следење на сметководствената евиденција и работење
 • Контрола и проверка на сите видови налози за книжење во согласност со сметководствени политики и меѓународни сметководствени стандарди  и важечка законска регулатива
 • Подготовка и припрема на месечна пресметка на производство, месечен извештај на залихи и други извештаи и анализи од сферата на материјално работење
 • Контрола на трошоци и финансиска анализа
 • Припрема на ДДВ пријава
 • Припрема на месечни извештаи (биланс на успех, биланс на состојба, состојба на залихи)
 • Проверка на извештај за резултати од попис
 • Припрема на Годишна сметка и финансиски извештаи
 • Припрема на документација за извештај за трансферни цени, извештај за задржан данок и Даночен биланс
 • Припрема на документација потребна за Ревизија на Годишна сметка
 • Припрема на обрасци за Народна банка, Завод за статистика и други државни институции

Квалификации:

 • ВСС – Економски факултет (предност отсек сметководство и ревизија)
 • Уверение од ISOS за овластен сметководител
 • Работно искуство на слични или исти позиции од 2 до 5 години
 • Напредно познавање на MS Office пакет, Word, Excel, Outlook (предност искуство од контрола на книжења на интегриран софтвер)
 • Одлично познавање на Англиски Јазик
 • Одлични комуникациски вештини
 • Спремност за тимска работа
 • Работа под притисок и почитување на рокови
 • Активно познавање на актуелната сметководствена регулатива и меѓународните сметководствени стандарди

Доколку ги исполнувате условите, имате претходно искуство или верувате дека сте вистинската личност за наведената работна позиција, испратете кратка биографија (CV) на е-маил: [најави се за да го видиш е-маилот] , најдоцна до 23.06.2024, со назнака за позиција за која аплицира

Сакаш да те препорачаме кај компаниите?

барај огласи за вработување » барај останати огласи »