Мерчендајзер

  • Објавен пред 8 месеци
  • Даути Комерц
  • Активен до 25.03.2017
  • Позиција: Продавач/трговец
  • Локација: Скопје

Приватната компанија А.Д Даути Комерц- Скопје објавува конкурс за следното работно место:

Наслов на работно место:

I. Мерчендајзер ( 1)


Потребни услови за даденото работно место:

  • Со претходно работно искуство минимум 1 година.
  • Завршено средно образование.
  • Поседување комуникативни вештини.
  • Поседување возачка дозвола Б-категорија

Сите апликации заедно со Вашето CV да се поднесат по пошта на следната адреса:Ул.1723 бр.20  Сарај/ Скопје или по електронски пат на маилот hr@dauti.com.mk.

Потребна документација: копија од диплома за завршено образование, извод од матичната книга на родените и копија од возачката дозвола.

Aпликациите без побараните документи нема да бидат разгледени од страна на кадровската комисија.

Конаткт тел:  071/346-908
Email: hr@dauti.com.mk

Конкурсот е отворен 5 работни денa од неговото објавување (20.03.2017-24.03.2017).
Апликант може да биде секое лице без разлика на расна, верска, национална или политичка припадност.

КЛИКНИ