ТРЕЗОРИСТ - ОПЕРАТОР

  • Објавен пред 4 месеци
  • Никоб обезбедување
  • Активен до 19.07.2019
  • Позиција: Административен работник
  • Локација: Скопје

ЦЕНТАР ЗА КЕШ УСЛУГИ ДООЕЛ СКОПЈЕ, има потреба од 2 (два ) извршители за работно место: ТРЕЗОРИСТ-ОПЕРАТОР

 

Кандидатите е потребно да:

  • Имаат соодветно работно искуство во финансиска институција или компанија каде основна или споредна дејност е поврзана со обработка на готовина.
  • Да поседува високи професионални,морални и етички стандарди и тимски дух.
  • Да не е претходно осудуван за кривично дело.
  • Доказ за стекнатото работно искуство и потврди за завршени обуки од областа на трезорското работење или обработка на пари ќе бидат сметани како предност.

 

Краен рок за доставување на апликациите е 19.07.2019 г.

 

Адреса за доставување на апликации: info@cku.mk

 

Селекцијата ќе биде извршена во рок од 5 дена, по истекот на крајниот рок. 

 

 Напомена: Компанијата гарантира потполна дискреција на сите пристигнати апликации.

КЛИКНИ