Монтер на Тенди и Урбана Опрема

За компанијата: Лапласт-М е фирма со 30 годишна традиција на успешно производство и монтажа на производи за заштита од сонце. За сите тие години Лапласт-М ја прошируваше својата дејност и освојуваше нови пазари со се... повеќе за компанијата »

Фирмата ДПТУ Лапласт-М ДООЕЛ Скопје, поради зголемени обврски према добавувачи има потреба од Монтери на Тенди, Лесна метална конструкција, Настрешници, Чадори и Урбана Опрема со Детски Игралишта

  • ССС
  • ВКВ
  • КВ
  • Возачка дозвола Б-категорија