Сметководител/Материјален книговодител

Активни огласи од Друштво за производство на акумулатори ТАБ МАК:

Електричар - Главен сметководител

За компанијата: Друштвото за производство на акумулатори ТАБ МАК ДООЕЛ Пробиштип е една од водечките компании во североисточниот регион на Република Северна Македонија. Работи успешно, гарантира долгорочна стабилност. ТАБ МАК ДООЕЛ Пробиштип е општествено одговорна коомпанија која се грижи за чиста и безбедна работна средина според европски стандарди (ISO 14001, ISO 9001). ТАБ МАК ДООЕЛ Пробиштип поради зголемување на производствениот капацитет, има потреба од проширување на својот тим и распишува оглас на следниве работни позиции:

СМЕТКОВОДИТЕЛ/МАТЕРИЈАЛЕН КНИГОВОДИТЕЛ

Опис на работното место:

 • Проверка на примената документација/фактури со пропратна документација што се примаат во фирмата и испраќаат од неа и тоа по формална сметководна и суштинска проверка
 • книжење на влезни увозни фактури со пропратна документација (транспорт, шпедиција, царинска декларација) , книжења на  продажни домашни и извозни фактури
 • Книжење на добиени одобренија и задолженија
 • Книжење на документацијата за основни средства и инвестиции (материјални средства во подготовка) книжења на набавка, отуѓување, продавање и расходување
 • Пресметка на амортизација
 • Ажурно водење на материјална евиденција  во врска со приемот и потрошокот, односно состојба на залихи на суровини материјали, горивата, резервните делови , ситниот инвентар, недовршено производство и готови производи, како и на тровска роба
 • Проверка на салда на залихи по износ и по количини и нивно слагање со магацинска евиденција од магационери
 • Учествува во подготовка на ДДВ пријава
 • Издавање и проверка на пописни листи  и  срамнување со пописни комисии за состојбата на залихи на суровини, материјали, горива, резервни делови, ситен инвентар и основни средства.

Квалификации:

 • ВСС – Економски факултет (предност отсек сметководство и ревизија)
 • Работно искуство на слични или исти позиции ќе се смета за предност
 • Уверение за сметководител и овластен сметководител ќе се смета за предност
 • Одлично познавање на MS Office пакет, Word, Excel, Outlook (предност искуство од контрола на книжења на интегриран софтвер)
 • Одлично познавање на Англиски јазик
 • Одлични комуникациски вештини
 • Работа под притисок и почитување на рокови
 • Активно познавање на актуелната сметководствена регулатива и следење на сметководствени стандарди

 

Доколку ги исполнувате условите, имате претходно искуство или верувате дека сте вистинската личност за наведената работна позиција, испратете кратка биографија (CV) на е-маил: [најави се за да го видиш е-маилот] , најдоцна до 23.06.2024, со назнака за позиција за која аплицира

Сакаш да те препорачаме кај компаниите?

барај огласи за вработување » барај останати огласи »