Готвач/ка во менза

За компанијата: Даути Комерц- А.Д лидер во регионот и пошироко во микродистрибуција на производи за широка потрошувачка. Почетоците на компанијата биле скромни и пред 20 години, а денес функционираме во четири држави... повеќе за компанијата »
  • Објавен пред еден месец
  • Даути Комерц
  • Активен до 06.12.2020
  • Позиција: Нутриционист/прехрамбена индустрија
  • Локација: Скопје

А.Д Даути Комерц- Скопје објавува конкурс заследното работно место:

 

I. Готвач/ка во менза 

 

Потребни квалификации за даденотоработно место:

- Завршено средно образование угостителскотуристичка струка.

- Со или без работно искуство.

 

Потребна документација:

- Биографија,

- Копија од диплома за завршено образование, 

- Koпија од извод на матична книга на родените.

 

Испратете ни ја потребната документација на: [email protected]

*Aпликациите без потребните документи нема дабидат разгледени од страна на кадровската

комисија.

 

Конкурсот е отворен 10 дена од неговотообјавување ( 26.11.2020– 05.12.2020 ).

 

Апликант може да биде секое лице без разликана расна, верска, национална или политичкаприпадност.

 

Конаткт тел: 071/326-901,

Email: [email protected]