Мерчендајзер за регион Скопје

  • Објавен пред 8 месеци
  • Даути Комерц
  • Активен до 03.12.2019
  • Позиција: Останато
  • Локација: Скопје

Наслов на работно место: Мерчендајзер за регион Скопје

 

Потребни услови за даденото работно место:

  • Со или без работно искуство.
  • Завршено средно образование.
  • Поседување комуникативни вештини.

 

Сите апликации заедно со Вашето CV да се поднесат по пошта на следната адреса:Ул.1723 бр.20  Сарај/ Скопје или по електронски пат на маилот hr@dauti.com.mk .

 

Потребна документација: копија од диплома за завршено образование и извод од матичната книга на родените

 

 Aпликациите без побараните документи нема да бидат разгледени од страна на кадровската комисија.

 

Контактирани ќе бидат само кандидатите кои ќе влезат во потесниот круг.

 

Конаткт тел:  071/346-908

Email: hr@dauti.com.mk

 

Конкурсот е отворен 7  денa од неговото објавување (27.11.2019-03.12.2019 ).

 

Апликант може да биде секое лице без разлика на расна, верска, национална или политичка припадност.

КЛИКНИ