Координатор на обуки

Плата од 30.000 ден.

(преземи го огласот како PDF)

Оглас за вработување на Координатор на обуки АКАДЕМИЈА-ЦЕС е компанија која повеќе од 23 година активно работи на развој на човечкиот капитал, прв центар за стручно образование и образование на возрасни во Македонија кој што нуди различен вид на обуки за личен и професионален развој на возрасни лица, доквалификација и преквалификација. Организацијата постои како алка помеѓу потребите на пазарот на трудот и работодавачите од една страна и невработените лицата од друга страна.

Компанијата обавува дејност во следните области:

 • Стручни вештини – занаети и административни курсеви
 • Образование на возрасни/ животна средина и управување со отпад
 • Обуки за вработени во јавна администрација
 • Јазични вештини и преводи
 • Обуки за наставници
 • Консалтинг услуги и работа со проекти ( ИПА, Еразмус+)

Бараме координатор на обуки кој ќе се приклучи на нашиот тим.
Одговорности и задачи:

 • Ја врши комуникацијата со клиенти (нарачатели/ корисници на обуки);
 • Ја врши комуникацијата со обучувачите;
 • Врши координација на обучувачи и корисници на обука;
 • Ја води и редовно ја ажурира базата на обучувачи на Академија ЦЕС;
 • Обезбедува на логистичка поддршка на обучувачи и корисници на обуки;
 • Врши подготовка и администрација на обуки;
 • Oбезбедува документација од реализација на обуки (листи на присуство,
 • прашалници за квалитет, фотографии, сертификати, финални извештаи).
 • Собира и врши евиденција на пријави за обуки;
 • Издава фактури за слушатели на обуки;
 • Изготвува договори за слушатели на обуки;
 • Изготвува договори со обучувачи;
 • Организара тестирања и сертификација на слушатели на обуки;
 • Ја подготвува документацијата за верификација на наставни програми во ЦОВ;
 • Води главна книга на слушатели на обуки по верификувани програми;
 • Бара понуди, врши проценка на ресурси за реализација на обуки;
 • Изготвува понуди за реализација на обуки;
 • Подготвува соодветна документација за учество во јавни набавки и повици за реализација на обуки;
 • Подготвува план за промоција за обуките;
 • Oбјавува фотографии и видеа на фб и веб страна;
 • Дава поддршка во имплементацијата на проектите финансирани од ЕУ во делот на организација на обуки, работилници, конференции и слични настани).

Потребни квалификации и вештини:

 • Високо образование;
 • Претходно работно искуство минимум 3 години;
 • Добро познавање на англиски јазик;
 • Добри комуникациски вештини (деловна комуникација и комуникација со клиенти);
 • Добри организациски вештини за координација на клиенти, логистика и организирање на настани;
 • Способност за уредно, педантно и организирано водење и чување на документација:
 • Добро организирање, управување со времето, вештини за планирање и приоритизација;
 • Основно познавање на работа со компјутери: MS Office (особено excel табели за евиденција), интернет, управување со електронска пошта;
 • Способност за индивидуална и тимска работа;
 • Претходно работно искуство во организација на настани/обуки и администрација на истите ќе се смета за предност;

Сите зинтересирани кандидати, може да достават професионална биографија CV, заедно со мотивациско писмо може да ја достават на следната e-пошта: [најави се за да го видиш е-маилот] со задолжителна назнака: по Оглас за вработување за Координатор на обуки.
Кандидатите кои нема да достават и мотивациско писмо заедно со својата биографија, воопшто нема да бидат земени во предвид.
Напомена:
• Работниот однос се заснова на определено време од 2 месеци. Доколку кандидатите покажат
висок професионален капацитет, следува склучување на редовен договор за врaботување.
• Доколку кандидатот ги поседува потребните вештини, квалификации и искуство, почетна плата
околу 30.000 денари.
• Само кандидатите кои најдобро ќе ги исполнат условите ќе бидат поканети на интервју за
вработување.

Сакаш да те препорачаме кај компаниите?

барај огласи за вработување » барај останати огласи »