МЕРЧЕНДАЈЗЕР ЗА РЕОН ГОСТИВАР-КИЧЕВО-ДЕБАР

  • Објавен пред 7 месеци
  • Даути Комерц
  • Активен до 22.02.2020
  • Позиција: Продавач/трговец
  • Локација: Гостивар

Наслов на работно место:

 

Мерчендајзер за реон Гостивар-Кичево-Дебар.

 

Потребни услови за даденото работно место:

 

  1. Со или без работно искуство.
  2. Завршено средно образование.
  3. Возачка дозвола Б-категорија.
  4. Предност имаат кандидатите од реонот на Гостивар.

 

Сите апликации заедно со Вашето CV да се поднесат по пошта на следната адреса:Ул.1723 бр.20  Сарај/ Скопје или по електронски пат на маилот hr@dauti.com.mk .

 

Потребна документација:

 

-копија од диплома за завршено образование,

-извод од матичната книга на родените

-копија од возачката дозвола.

 

 Aпликациите без побараните документи нема да бидат разгледени од страна на кадровската комисија.

 

Контактирани ќе бидат само кандидатите кои ќе влезат во потесниот круг.

 

Конаткт тел:  071/346-908

Email: hr@dauti.com.mk

 

Конкурсот е отворен 10 дена од неговото објавување ( 13.02.2020-22.02.2020)

 

Апликант може да биде секое лице без разлика на расна, верска, национална или политичка припадност.

 

КЛИКНИ