Комерцијалист - Скопје

 • Објавен пред 7 месеци
 • Даути Комерц
 • Активен до 10.11.2019
 • Позиција: Продавач/трговец
 • Локација: Скопје

ДАУТИ КОМЕРЦ АД е компанија за увоз-извоз и промет на стоки за широка потрошувачка кој се остварува преку дистрибутивните центри низ земјава и регионот.

Деловната политика на ДАУТИ КОМЕРЦ постојано се приспособува на пазарните трендови  со крајна цел обезбедување на конзистентен растеж и профитабилно работење на долг рок.

А.Д Даути Комерц- Скопје објавува конкурс за следното работно место:

I. Комерцијалист – реон Скопје

Работни одговорности:

 • Продажба во ХОРЕКА за реон Скопје.
 • Постојана грижа и унапредување на соработката со купувачите на дефинираниот реон.
 • Грижа за оптималното ниво на снабдување на купувачите од асортиманот на производи.
 • Реализирање на зададените цели на продажба на неделно и месечно ниво.
 • Предлог и склучување на договори со нови купувачи.
 • Контрола и наплатата од купувачи во дадениот реон.

Вештини и искуство:

 • Минимум Средна Стручна Спрема –ССС
 • Искуство во областа на малопродажба ќе се смета за предност..
 • Исполнителен, комуникативен, организиран и практичен.
 • Возачка дозвола Б-категорија
 • Познавање на MS Office пакетот

 

Сите апликации заедно со Вашето CV да се поднесат по пошта на следната адреса:Ул.1723 бр.20  Сарај/ Скопје или по електронски пат на маилот hr@dauti.com.mk .
Потребна документација: копија од диплома за завршено образование и извод од матичната книга на родените.
Aпликациите без побараните документи нема да бидат разгледени од страна на кадровската комисија.
Контактирани ќе бидат само кандидатите кои ке влезат во потесниот круг.
Конаткт тел:  071/346-908
Email: hr@dauti.com.mk

Конкурсот е отворен 10 денa од неговото објавување ( 01.11.2019-10.11.2019).
Апликант може да биде секое лице без разлика на расна, верска, национална или политичка припадност.

КЛИКНИ