Хигиеничар/ка

За компанијата: Групата АСУРА е најголемиот независен давател на решенија за управување, логистика и работа. повеќе за компанијата »

Спроведување на работи за чистење и одржување на хигиена и чистота на деловни и помошни простории.

Главни работни задачи

 • Редовно чистење на мебел, заеднички простории, деловни и помошни простории, тоалети, околина
 • Редовно чистење на деловни и помошни простории според дополнителни барања или договорена работа, доделени од претпоставениот
 • Перење на подни површини
 • Перење на прозори до 3м висина
 • Празнење на корпи или други корпи за отпадоци (отпаден материјал)
 • Собирање отпад
 • Одржување на чистотата во делот наменет за служење на храна
 • Располагање со доделени работни предмети (производи за чистење, материјали и сл.) Почитувајќи ги стандардите за употреба.
 • Останати задачи поврзани со хигиената доделени од претпоставениот

Права и обврски

 • Поднесува Извештај за секојдневната работа и квалитетот на извршената работа
 • За својата работа одговара на Раководител на смена и Раководител на Сектор хигиена

Потребни квалификации

Образование и искуство:

 • Минимално неквалификувано образование
 • Минимум 2год работно искуство на слична позиција

Стручни компетенции

 • Лична едукација (Обученост за работа на машини, средства и материјали за работа)
 • Санитарно уверение, по потреба

Лични особини

 • Почитување на активностите, потребите и можните желби со клиентите (во договор до претпоставениот)
 • Почитување на колегите
 • Одговорност
 • Дискреција
 • Брзина и ефикасност

Посебни услови поврзани за работното место

 • Почитување норми за хигиена и чистота
 • Работна облека и обувки

Предности

 • Работа во меѓународна компанија
 • Стручно усовршување
 • Редовна плата 10.000 ден.
 • Пријава на пола работно време

 

Сакаш да те препорачаме кај компаниите?

барај огласи за вработување » барај останати огласи »