Planning Manager

Aqra Certification d.o.o. е компанија која се бави со сертификација, услуги на тестирање и проверка.

Потребен ни е:

Менаџер за планирање

Скопје

Услови: 

  • Минимум IV степен стручна подготовка технички, машински, електротехнички или IT смер
  • Минимум 3 години работно искуство на исти или слични позиции
  • Добро познавање на англиски јазик
  • Брзо размислување и делување
  • Ефикасно читање и РАЗБИРАЊЕ
  • Работа на компјутер - MS Office пакет
  • Висок степен на организација и спремност за ефикасна комуникација
  • Место на живеење Скопје
КЛИКНИ