Пожарникар (реон Скопје)

 • Објавен пред 12 месеци
 • ЕСИ
 • Активен до 12.08.2017
 • Позиција: Останато
 • Локација: Скопје

За вработување кај наш клиент потребен е:

Пожарникар (реон Скопје)

 

ЗАДАЧИ:

 • Преземање на активности за спречување и гасење на пожари на отворен или во затворен простор

 • Гасење на специфични пожари и користење на специфична опрема со противпожарни супстанци при пожар

 • Спасување на лица, имот и стоки за време на и по настанати пожари, природни непогоди и сообраќајни несреќи

 • Спречување или ограничување на ширење на опасни материи во случај на пожар, природни непогоди и сообраќајни несреќи

 • Информирање на јавноста за противпожарна заштита

 • Вршење на сродни задачи

 • Надзор на други соработници

 

БАРАМЕ:

 • Здравствено и психофизички способно лице

 • Завршено средно образование - противпожарен техничар

 • Уверение за стручно оспособување за пожарникар

 • Решавање проблеми и одлучување за работи од својот делокруг

 • Учење и развој

 • Комуникација

 • Остварување резултати

 • Работење со други/тимска работа

 • Стратешка свест

 • Ориентираност кон засегнати страни

 • Со или без работно искуство

 

Доколку ги исполнувате наведените критериуми, своите биографии испратете ги на rabota@esi.mk и наведете ја позицијата за која аплицирате.

 

ЕСИ (Employment Services International)

ул. Костурски херои 62/1,1000 Скопје

T: +389 2 3246-899, Ф: +389 2 3246-897
rabota@esi.mk, www.esi.mk

КЛИКНИ