ТЕХНИЧАР ЗА ОДРЖУВАЊЕ И ТРАФО МЕНАЏМЕНТ

Електродистрибуција ДООЕЛ е компанија чија главна дејност е дистрибуција на електрична енергија во Република Македонија. Компанијата е дел од EVN групацијата.

 

КАРИЕРА ВО ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА

 

За потребите на одделот Високoнапонски постројки, Група oдржување и трафо менаџмент, бараме:

ТЕХНИЧАР ЗА ОДРЖУВАЊЕ И ТРАФО МЕНАЏМЕНТ во СТРУМИЦА (М/Ж)

 

Работни задачи:

 • Редовни инспекции, сервисирања/испитување на ЕТР, ДТР и примарна опрема во големи ТС, отстранување дефекти, замена на опрема, реконструкција на опрема во големи ТС до 110kV; Подготовка на соодветни извештаи;
 • Редовна инспекција/сервис на ЕТР, демонтажа и монтажа на ЕТР по потреба и сите други активности поврзани со ЕТР
 • Сервис на ДТР во работилница и на терен и сите активности поврзани со ДТР, координација со други Оддели и КЕЦ-ови,
 • Редовна инспекција/ сервис/испитување/изготвување извештаи/протоколи, замена на примарна опрема во ќелија/поле, замена на останата примарна опрема,
 • Редовно и термовизиско снимање на опрема во големи ТС и изготвување на извештаи

 

Потребни квалификации

 • III-V степен, Електротехничко образование – Енергетика
 • Пожелно е да има положен испит за управување со електро-енергетски постројки
 • Возачка дозвола B категорија
 • Познавање и користење на MS Office
 • Организациски способности,
 • Одлични комуникациски вештини
 • Способност за спроведување задачи во кратки рокови

 

Доколку сте заинтересирани за кариера во Електродистрибуција испратете куса биографија и мотивационо писмо на jobs.elektrodistribucija@evn.mk најдоцна до 20.10.2019.

 

Напомена: Доколку сакате Вашите податоци да бидат зачувани во нашата база на податоци согласно Законот за заштита на лични податоци, покрај биографијата и мотивациското писмо треба да испратите и изјава за дозвола за користење на лични податоци за потребите за вработување.

 

Електродистрибуција е компанија која нуди еднакви можности и правичен третман при вработување на сите лица без оглед на нивната раса, пол, религија, национална припадност, вид на попреченост или политичка припадност.

КЛИКНИ